“Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich”

“Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej”, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Ośrodek Pamięć i Przyszłość :: Promocja: dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, prof. Grzegorz Strauchold, dr Wojciech Kucharski @YT.

Badania nad najnowszą historią Polski w ostatnich latach coraz częściej obok problemów natury społeczno-politycznej obejmują tematy związane z historią codzienności, mentalnością, pamięcią, kulturą, światem wartości, symboli itp. Pozwala to znacznie lepiej zrozumieć badany okres. W tym nurcie mieści się także tematyka związana z historią dzieci i młodzieży, dotąd szerzej podejmowana głównie przez socjologów i antropologów kultury. Tej tematyki dotyczy także ta publikacja będąca pokłosiem konferencji zorganizowanej w maju 2011 r. we Wrocławiu przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka ukazuje postawy, działania i aktywność młodzieży w ramach instytucji i organizacji oficjalnych i nieoficjalnych, legalnych i nielegalnych na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Więcej…