“Żołnierze wyklęci”, Jerzy Ślaski

“Żołnierze wyklęci”, Jerzy Ślaski, Wyd. Rytm (2012) :: “Wyklętym 1944-1963″ @YT.

“Dziś po upływie przeszło pół wieku od tamtych wydarzeń, podziw i szacunek musi budzić postawa tych dowódców i żołnierzy AK, którzy mimo tak beznadziejnego położenia nie poddali się, nie uciekli ze swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili się w łaski nowej władzy zdradą swych ideałów i swych towarzyszy broni, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki. Już tylko w imię obrony własnej żołnierskiej godności.” - Jerzy Ślaski.


De Press “Myśmy Rebelianci” @YT.

Opowieść o działającym na Lubelszczyźnie zgrupowaniu „Orlika”, które po zakończeniu działań wojennych podjęło zbrojną walkę przeciw sowietyzacji Polski. Epopeja oddziału „Orlika” pokazana została na szerszym tle działań zbrojnych toczonych po wojnie przez podziemie niepodległościowe. Więcej…

Powiat Pułtusk w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych

Zamykamy, ale ładne mogą zostać dłużej; Marzena Matuszak

Generał Fieldorf “Nil”; Maria Fieldorf, Leszek Zachuta

Powstanie Warszawskie; Tadeusz Bór-Komorowski