“Czas próby”, Krystian Frelichowski

“Czas próby”, Krystian Frelichowski, Wyd. Słowa i Myśli.

Czas próby” to niezwykle wciągająca powieść z okresu stanu wojennego. To pełna autentycznych faktów historia młodego opozycjonisty aresztowanego za działalność konspiracyjną. Śledztwo i pobyt w więzieniu stawiają młodego Karczewskiego przed najtrudniejszą życiową próbą. Czy ją przetrwa? Czy wytrzyma naciski SB, strach, brutalność przesłuchujących i współwięźniów? Czy zdradzi kolegów z podziemia? Trzymająca w napięciu książka uderza wyjątkowym realizmem w opisie szczegółów życia w PRL-u i więziennej subkultury. Doceniona przez czytelników zdobyła główną nagrodę w plebiscycie Miesięcznika Literackiego Akant’. Więcej…

“III RP. Kulisy systemu”, Andrzej Zybertowicz

“Warstwy, czyli obrazy miasta”, Grzegorz Kosson