“Owoce zatrutego drzewa”, Stanisław Waltoś

“Owoce zatrutego drzewa”, Stanisław Waltoś, Wyd. Universitas (2010) :: Stanisław Waltoś @YT.

Owoce zatrutego drzewa to pięć analitycznych sprawozdań z głośnych na świecie procesów, które rozstrzygane w różnych okresach czasu stanowiły precedens w dziejach sądownictwa. Książka ta nie jest pitavalem, a w każdym razie nie tylko. Stanisław Waltoś, krakowski badacz prawa karnego, historii prawa i kultury oraz muzealnik, nie interesuje się jedynie sensacyjną stroną rozpatrywanych przypadków – każdy z nich ujawnił bowiem luki czy błędy w ustawodawstwie, a wyrok wyznaczył przełom w procedurze karnej. Określenie „analityczne sprawozdania” nie powinno odstraszać czytelników, gdyż podane są one w sposób barwny i interesujący, a zarazem historycznie udokumentowany, w dużym stopniu dzięki wykorzystaniu protokołów rozpraw. Więcej…

“W biegu…”, Marcin Wilk

“Polityka Becka”, Stanisław Cat-Mackiewicz

“Jak czytać fotografię”, Ian Jeffrey

“Dym. Powszechna historia palenia”, Sander L. Gilman, Zhou Xun

“Ciężar nieważkości”, Mirosław Hermaszewski

Ostateczne wyjaśnienia wszechświata; Michał Heller

Anty-teoria literatury; Anna Burzyńska

Pisma wybrane, tom 2 (1958-1968); Władysław Bartoszewski