“Buntownik. Cyklista. Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości”

“Buntownik. Cyklista. Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości”, pod red. Jarosława Klejnockiego i Andrzeja St. Kowalczyka, Muzeum Literatury, Wyd. Więź (2012) :: Andrzej St. Kowalczyk i Jarosław Klejnocki @YT.

Zbiór esejów wydany przez Muzeum Literatury we współpracy z Towarzystwem „Więź” przybliża sylwetkę i twórczość Andrzeja Bobkowskiego. Postać to kontrowersyjna i budząca różne emocje. Autor jednocześnie znany i nieznany. Przez lata nie wydawany w Polsce, pomijany w krajowych kanonach lektur, dziś zyskuje nową popularność. Jak piszą we wstępie redaktorzy tomu – Jarosław Klejnocki i Andrzej St. Kowalczyk – „należy do klasyków prozy polskiej XX wieku, a bibliografia prac o nim liczy kilkaset pozycji, jest też bohaterem wielu prac doktorskich i magisterskich”. Więcej…

“Ułaskawiony na śmierć”, Maria z Esterházych Mycielska

“Lech Majewski”, Magdalena Lebecka

“Dzienniki 1954-1957″, Jan Józef Lipski

“Listy 1926-1965″, Maria Dąbrowska, Jerzy Stempowski