“Nowe zasady marketingu i PR”, David Meerman Scott

“NOWE ZASADY MARKETINGU i PR. Jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy” (The New Rules of Marketing and PR: How to Use Press Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly); David Meerman Scott; Wyd. Wolters Kluwer (2009) :: David Meerman Scott : @Vimeo, @YT.

Więcej…